Проекти

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

ДГ „Зорница“ участва от стартирането на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през месец септември 2019г.

Виж повече

Международна творческа работилница за деца в предучилищна възраст „Денят на Елмър в детската градина"

Международният ден на слона Елмър е 25 май 2024 г. Елмър е добре познат герой в детската литература по целия свят (автор Дейвид МакКий) - слон с уникален външен вид, подобен на ярко оцветен/шарен юрган.

Виж повече